Diensten
Leerinnovatie komt niet in een standaard vorm. Daarom ontwerpen wij eigentijdse (les)materialen, platformen, trainingen en leermiddelen passend bij ieder vraagstuk. Dit kan gaan om het ontwikkelen van digitale en/of fysieke producten, maar ook om trainingen of curriculum vraagstukken. Geen uitdaging is ons te gek.
Heb jij een uitdaging waar wij ons in vast kunnen bijten?
Samen innoveren wij!
ik heb een uitdaging!

fysieke producten & hardware

Wij doen productontwikkeling van idee tot een produceerbaar product. Dit kan puur een fysiek product zijn of met digitale componenten verrijkt worden om zo tot innovatieve oplossingen te komen.

e-learning, PLATFORMS & APPS

Veel vraagstukken hebben betrekking op leerplatforms en tablet- of telefoon applicaties. Deze platforms en apps worden in huis ontworpen en geprogrammeerd met gebruiksvriendelijke user-interfaces en user-experiences gekoppeld aan de leerbehoeftes.

LEERLIJNen & CURRICULUMONTWERP

Wil je vernieuwing doorvoeren op didactisch of pedagogisch niveau? Dan kunnen wij jou ondersteunen in het ontwerpen, ontwikkelen en doorvoeren van nieuwe leerlijnen en/of een heel curriculum.

conceptontwikkeling & prototypes

Soms is het antwoord op je vraag nog niet duidelijk. Wij gaan samen om tafel en vertalen jouw vraagstuk naar concrete toepassingen met eventuele eerste schetsen, prototypes of concept beschrijvingen.

design thinking TRAININGEN, WORKSHOPS & LEZINGEN

Door middel van design thinking leer je te denken in mogelijkheden. Design thinking biedt verschillende manieren om van een probleem naar een oplossing toe te werken. Deze mindset brengen wij over door middel van workshops, lezingen en producten.

INNOVATIE VRAAGSTUKKEN & ontwikkelstrategieën

Wij ondersteunen in het ontwikkelen van productstrategieën en lange termijn visies. Vanuit die visie wordt vervolgens een roadmap met concrete milestones opgesteld om naar de nieuwe richting toe te werken.