Nu 30 dagen gratis toegang tot het online platform!

Groow aanschaffenGroow thuis handleiding

De totaaloplossing voor leren met zachte vaardigheden

Met de Groow toolkit en het online platform creëer je ruimte voor flexibiliteit en eigenaarschap voor al jouw projecten. Groow biedt namelijk structuur en houvast om eenvoudig leerprocessen te ontwerpen. Iedereen werkt naar hetzelfde (leer)doel toe, maar hoe je daar komt, kan met Groow vrij worden gelaten. Hierdoor kan iedereen op zijn eigen manier leren en kunnen zachte vaardigheden onderdeel worden van het standaard leerproces. Met behulp van verschillende bouwstenen werkt iedereen vanuit dezelfde basis en taal. Met het online platform kunnen projecten, processen, leerdoelen en bewijsvoering geborgen en gedeeld worden en ontstaat er zo een dynamisch portfolio. Hierdoor ontstaat een visueel overzicht van de totale leerervaring en groei.

VOOR WIE IS GROOW?

Groow kan op alle onderwijsniveaus worden toegepast, van basisschool tot universiteit en door leerling tot onderwijsvernieuwer. Je kunt het zien als het aanleren van een taal. Op de basisschool is je taalgebruik nog niet heel complex, maar het groeit de rest van je leven met je mee. Groow faciliteert deze groei bij ontwerpend leren én werken. Ontdek hier hoe het in de verschillende onderwijsniveaus toegepast wordt:
primair onderwijsVoortgezet onderwijsberoepsonderwijshoger onderwijsUniversiteit

Omgaan met groei

Groow daagt je uit om niet direct tot een oplossing te komen, maar deze tot stand te brengen door middel van een afwisselend ontwerp- en leerproces. Daardoor ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van zachte vaardigheden naast de (traditionele) leerdoelen. Groow biedt verschillende manieren van houvast om deze vorm van leren mogelijk te maken. Van totale regie als docent / coach tot volledig eigenaarschap voor de leerling / student. Groow bestaat namelijk uit 5 complexiteitsniveaus om zo stapsgewijs de transitie te maken van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs met een leven lang leren-mindset. Daarnaast kun je op het Groow-platform op een visuele manier processen borgen, vaardigheden beoordelen en zo groei écht zichtbaar maken.

Bekijk de accounts

Groow bestaat namelijk uit 5 complexiteitsniveaus om zo stapsgewijs de transitie te maken van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs met een leven lang leren-mindset. Daarnaast kun je op het Groow-platform op een visuele manier processen borgen, vaardigheden beoordelen en zo groei écht zichtbaar maken.

Jouw leerproces visueel, interactief én overzichtelijk

Groow daagt je uit om niet direct tot een oplossing te komen, maar deze tot stand te brengen door middel van een afwisselend ontwerp- en leerproces. Daardoor ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van zachte vaardigheden naast de (traditionele) leerdoelen. Groow biedt verschillende manieren van houvast om deze vorm van leren mogelijk te maken. Van totale regie als docent/coach tot volledig eigenaarschap voor de leerling/student.

Groow in de praktijk

Online meets offline
Om ontwerpend leren succesvol toe te passen in de praktijk, vraagt om een goede blended oplossing. De fysieke Groow toolkit biedt op verschillende manier houvast en inspiratie gedurende het ontwerp- en leerproces met o.a. vertrek- en eindpunten, 40 activiteit bouwstenen en 5 processtap bouwstenen. Het Groow platform biedt educatieve ondersteuning, ruimte voor verdieping en borging van leerprocessen. Daarnaast verbind de Augmented reality scanner de online en offline wereld met elkaar door informatie op te halen over alle bouwstenen. Binnenkort scan je jouw volledige proces en laadt het in één keer in het online platform.
Docent/coach support
Groow kun je al docent/coach op verschillende manieren inzetten. Van volledig curriculum tot specifieke projecten. Om hier grip op te krijgen is het Groow platform voorzien van een e-learning genaamd de “Groowtorials”. Daarnaast kunnen projecten  in de publieke projecten-bibliotheek gedeeld worden, zo ontstaat er een grote databank vol inspiratie. En zijn alle activiteiten gekoppeld aan specifieke skills om zo de juiste keus te maken bij de gestelde leerdoelen.
Groei & beoordelen
Om inzicht te krijgen in de groei van jouw studenten kun je met Groow de projecten en activiteiten van feedback en beoordelingen voorzien, zowel de harde als zachte vaardigheden. Deze groei wordt visueel samengevat om zo nieuwe doelen te stellen en zicht te hebben op ieders ontwikkelingen.
Portfolio
Met het online platform kunnen projecten, processen, leerdoelen en bewijsvoering geborgen en gedeeld worden en ontstaat er zo een dynamisch portfolio. Dit portfolio geeft dus niet alleen zicht op eind-resultaten maar laat jouw studenten ook eenvoudig visuele portfolio's creëren die hun talenten en groei optimaal weergeven.
Complexiteit niveau's
Groow bestaat namelijk uit 5 complexiteit niveau’s om zo stapsgewijs de transitie te maken van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs. Daarnaast zijn er 2 coaching niveau’s voor docent-professionalisering. Om bekend te raken met de verschillende niveaus bieden diverse workshops aan én is er een online e-learning op het Groow platform beschikbaar.
Bekijk de workshops

In de praktijk

Wat doe je met Groow:
- Ontwerpend leren toepassen in de praktijk
- Projecten maken en delen met collega docenten of studenten.
- curriculum ontwerpen.
- complexe vraagstukken beantwoorden door middel van een creatief proces.
- Soft skills en behorende competenties leren, coachen en beoordelen.

Het onderwijs van morgen

Een inspirerende en toekomstgerichte leeromgeving gaat veel verder dan alleen een toffe werkplaats of het inrichten van leerpleinen. Leren gaat volgens Studio Tast ook over gevoel, emotie en verbinding maken met anderen. Wij denken dat studenten/leerlingen hierdoor pas echt geïnspireerd worden. Iedereen leert op zijn eigen manier. Door kennis in context te kunnen plaatsen gaat informatie pas tot de verbeelding spreken en komen studenten/leerlingen erachter waar zij écht enthousiast van worden. Met Groow leer je te denken in mogelijkheden en maak je een uitdagende combinatie tussen creativiteit en een kritische houding. Ontwerpend leren helpt bij de transitie van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs met een leven lang leren-mindset.

Ervaringen van Groow-gebruikers

Kennispartner

Fontys Pulsed

Groow is in samenwerking ontwikkeld met Fontys Pulsed. Het Fontys PULSED-gedachtegoed gaat over het geloof dat ieder mens graag wil leren, dat fouten maken belangrijk is, dat leren plaatsvindt in een veilige leeromgeving, dat een lerende tijd en ruimte dient te krijgen om zich te kunnen verwonderen, dat er heldere afspraken worden gemaakt, dat het geleerde wordt verbonden aan de regio en dat een lerende zijn talenten en beperkingen erkent in respect voor de culturele diversiteit van de ander.

Groow support

Wil je meer weten of ben je al een gebruiker van Groow en kom je er even niet uit?
Neem dan contact op met Jeroen:

Jeroen Cleijne
groow@studiotast.com
+31 (0)6 83 35 08 77 (Kantoor)