Bekijk de mogelijkheden

TOOLKIT
Met de toolkit maken studenten en docenten het ontwerp/leerproces tastbaar.

Wat is D-learning?

De ontwerpende manier van leren is erop gericht om problemen in hun context te verkennen, en vanuit de eindgebruiker naar mogelijke, nog onbekende, oplossingen op zoek te gaan. Door te denken en doen als een ontwerper leer je een probleem met de juiste kennis, vaardigheden en houding om te zetten in oplossingen.
Dit noemen we Design Based Leren, oftewel D-learning.
Leer meer over de visie achter D-learning

VOOR WIE IS GROOW?

Ontwerpend leren past bij alle onderwijsniveau’s, van basisschool tot universiteit en van student tot beleidsmaker. Ontdek hier hoe Groow wordt toegepast binnen jouw onderwijsniveau:
Bekijk de onderwijsniveau's

t-shape lerende

Door te denken en doen als een ontwerper leer je een probleem met de juiste kennis, vaardigheden en houding om te zetten in oplossingen.

Meer over de t-shape lerende

Wat is ontwerpend leren?

De ontwerpende manier van leren is erop gericht om problemen in hun context te verkennen, en vanuit de eindgebruiker naar mogelijke, nog onbekende, oplossingen op zoek te gaan.

Omgaan met groei

Groow daagt je uit om niet direct tot een oplossing te komen, maar deze tot stand te brengen door middel van een afwisselend ontwerp- en leerproces. Daardoor ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van zachte vaardigheden naast de (traditionele) leerdoelen. Groow biedt verschillende manieren van houvast om deze vorm van leren mogelijk te maken. Van totale regie als docent / coach tot volledig eigenaarschap voor de leerling / student. Groow bestaat namelijk uit 5 complexiteitsniveaus om zo stapsgewijs de transitie te maken van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs met een leven lang leren-mindset. Daarnaast kun je op het Groow-platform op een visuele manier processen borgen, vaardigheden beoordelen en zo groei écht zichtbaar maken.

Bekijk de accounts

projectmatig leren en werken met Groow

Grip op het proces
Maak het leerproces tastbaar en bespreekbaar met de Groow Toolkit.

 • Activeer eigenaarschap bij studenten

 • Bied gestructureerde coaching waar nodig

 • Intuïtief samenwerken

Het beste van beide
Verbind offline en online leren.

 • Tastbaar werken met de toolkit en het planbord

 • Optimaal samenwerken, documenteren en reflecteren via het platform

Borging en verdieping in het platform
Creëer een totaaloplossing voor jouw organisatie met het Groow platform.

 • D-learning krijgt een expliciete rol in jouw onderwijs

 • Volg de ontwikkeling van studenten

 • Dé duurzame omgeving, die met je organisatie meegroeit

groei als docent en coach
Groow maakt van de docent een ware ontwerpend leren coach.

 • Video uitleg in het platform

 • Professionalisering met Groow workshops

Trainingsoverzicht aanvragen

Digitale werkplaats
Creëer & deel projecten, ontwerpprocessen en trainingen.

 • Volg de ontwikkeling van studenten

 • Werk samen met je community

Groow community
Werk & leer samen met je eigen team, je klas en je hele school.

 • Uitgebreide communicatie

 • Al je teams binnen handbereik

Portfolio opbouw
Studenten creëren dynamische portfolio’s.  

 • Bewijsvoering uploaden en beoordelen

 • Ontwikkelingen in kaart brengen

Groei zichtbaar maken
Minder beoordelingen & meer groei in kaart brengen.

 • Alle ontwikkelingen overzichtelijk in 1 app

 • Vooruitstrevend in het onderwijs

Online meets offline
Om ontwerpend leren succesvol toe te passen in de praktijk, vraagt om een goede blended oplossing. De fysieke Groow toolkit biedt op verschillende manier houvast en inspiratie gedurende het ontwerp- en leerproces met o.a. vertrek- en eindpunten, 40 activiteit bouwstenen en 5 processtap bouwstenen. Het Groow platform biedt educatieve ondersteuning, ruimte voor verdieping en borging van leerprocessen. Daarnaast verbind de Augmented reality scanner de online en offline wereld met elkaar door informatie op te halen over alle bouwstenen. Binnenkort scan je jouw volledige proces en laadt het in één keer in het online platform.
Docent/coach support
Groow kun je al docent/coach op verschillende manieren inzetten. Van volledig curriculum tot specifieke projecten. Om hier grip op te krijgen is het Groow platform voorzien van een e-learning genaamd de “Groowtorials”. Daarnaast kunnen projecten  in de publieke projecten-bibliotheek gedeeld worden, zo ontstaat er een grote databank vol inspiratie. En zijn alle activiteiten gekoppeld aan specifieke skills om zo de juiste keus te maken bij de gestelde leerdoelen.
Groei & beoordelen
Om inzicht te krijgen in de groei van jouw studenten kun je met Groow de projecten en activiteiten van feedback en beoordelingen voorzien, zowel de harde als zachte vaardigheden. Deze groei wordt visueel samengevat om zo nieuwe doelen te stellen en zicht te hebben op ieders ontwikkelingen.
Portfolio
Met het online platform kunnen projecten, processen, leerdoelen en bewijsvoering geborgen en gedeeld worden en ontstaat er zo een dynamisch portfolio. Dit portfolio geeft dus niet alleen zicht op eind-resultaten maar laat jouw studenten ook eenvoudig visuele portfolio's creëren die hun talenten en groei optimaal weergeven.
Complexiteit niveau's
Groow bestaat namelijk uit 5 complexiteit niveau’s om zo stapsgewijs de transitie te maken van inhoudsgedreven onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs. Daarnaast zijn er 2 coaching niveau’s voor docent-professionalisering. Om bekend te raken met de verschillende niveaus bieden diverse workshops aan én is er een online e-learning op het Groow platform beschikbaar.
Bekijk de workshops

In de praktijk

Wat doe je met Groow:
- Ontwerpend leren toepassen in de praktijk
- Projecten maken en delen met collega docenten of studenten.
- curriculum ontwerpen.
- complexe vraagstukken beantwoorden door middel van een creatief proces.
- Soft skills en behorende competenties leren, coachen en beoordelen.

Ervaringen van Groow-gebruikers

Kennispartner

Fontys Pulsed

Groow is in samenwerking ontwikkeld met Fontys Pulsed. Het Fontys PULSED-gedachtegoed gaat over het geloof dat ieder mens graag wil leren, dat fouten maken belangrijk is, dat leren plaatsvindt in een veilige leeromgeving, dat een lerende tijd en ruimte dient te krijgen om zich te kunnen verwonderen, dat er heldere afspraken worden gemaakt, dat het geleerde wordt verbonden aan de regio en dat een lerende zijn talenten en beperkingen erkent in respect voor de culturele diversiteit van de ander.

Kennispartner

TECHNASIUM

Het Technasium leidt havo- en vwo-leerlingen op tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen. Leerlingen werken in projecten aan authentieke uitdagingen uit het bedrijfsleven voor echte opdrachtgevers. In samenwerking met Stichting Technasium wordt Groow naar een hoger niveau getild. Zo komt projectmatig onderwijs en eigenaarschap bij leerlingen over het leerproces helemaal tot zijn recht.

Groow support

Wil je meer weten of ben je al een gebruiker van Groow en kom je er even niet uit?
Neem dan contact op met Jeroen:

Jeroen Cleijne
groow@studiotast.com
+31 (0)6 83 35 08 77 (Kantoor)