VOOR WIE IS GROOW?

In het primair onderwijs kunnen leerlingen starten met het kennismaken met Groow. Dit kan al vanaf de onderbouw. Groow kan gebruikt worden door docenten om een les of project te creëren. Leerlingen leren door middel van Groow op een procesmatige manier vraagstukken en opdrachten te doorlopen.

Direct aan de slag met Groow
Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert. Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Hoe kun jij Groow inzetten?
Coaching
De docent kan het proces met de leerlingen ontwerpen en doorlopen. De bouwstenen in de toolkit kunnen gebruikt worden om de stappen naar de leerlingen te communiceren.  Begin met het introduceren van een aantal activiteiten en werk langzaam naar een proces toe. De docent leidt de leerlingen stap voor stap door het proces heen. Het platform kan daarbij helpen, hier zijn bij elke activiteit en processtap video’s en uitleg te vinden.

Curriculumontwerp
Docenten kunnen gebruik maken van de Groow-toolkit bij het ontwerpen van een les of project. Groow helpt daarbij het proces bespreekbaar en visueel te maken, waardoor er de mogelijkheid ontstaat om met elkaar de dialoog aan te gaan.

Projecten en vakken
Groow kan bij alle vakken worden ingezet. Ook kunnen er meerdere vakken terug komen in een Groow proces. Overal waar ontworpen wordt kan de toolkit gebruikt worden om procesmatig van vertrek naar eindpunt te komen. Op het platform vind je een aantal voorbeeldprojecten, waarin meerdere vakken zijn verwerkt.

In het voortgezet onderwijs kan Groow worden ingezet als tool om een ontwerpproces te creëren en om samen met je leerlingen stapsgewijs dit proces te doorlopen. Het inzetten van een Groow-proces is mogelijk bij verschillende vakken, maar zou ook gebruikt kunnen worden bij vakoverstijgende projecten zoals een profiel- of sectorwerkstuk.

Direct met Groow aan de slag
Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert.Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Implementatiewijze
Coaching
De docent zal in het proces een coachende rol moeten innemen. Door stapsgewijs het proces te doorlopen wordt er kennisgemaakt met de bouwstenen in de toolkit. Door dit proces te herhalen kunnen de leerlingen steeds meer eigenaarschap tonen en zich steeds meer over dit proces ontfermen. Ook kan het proces in complexiteit toenemen.

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.

Projecten en vakken
Groow kan overal worden gebruikt waar  wordt ontworpen. Dat kan tijdens een les zijn, maar ook tijdens een project. Ook kunnen binnen een Groow-proces meerdere vakken worden behandeld. Op het Groow-platform zijn een aantal oefenprojecten te vinden.

In het beroepsonderwijs is de toolkit een hulpmiddel om een proces te bouwen voor een project of vraagstuk. De toolkit helpt om het proces visueel te maken en een plan van aanpak te creëren. Het helpt studenten overzicht te krijgen en zelf keuzes te maken in het ontwerpproces.

Direct aan de slag met Groow
Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert.
Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Implementatiewijze
Coaching
De leerlingen kunnen aan de hand van de toolkit een proces creëren waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van opleverdoelen, checkpunten en belevingen kunnen de leerlingen worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de leerling.

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.

Vakoverstijgende projecten
De Groow-toolkit past binnen allerlei soorten beroepsonderwijs en verschillende vakken. Groow kan overal gebruikt worden waar wordt ontworpen. Dat kan tijdens een les zijn, maar ook tijdens een project. Ook kunnen binnen een Groow-proces meerdere vakken worden behandeld. Op het Groow-platform zijn een aantal oefenprojecten te vinden.

In het hoger onderwijs kan de toolkit zelfstandig gebruikt worden door studenten om een proces te ontwerpen voor een project of vraagstuk. Daarnaast kunnen docenten de toolkit gebruiken om projecten of curricula te ontwerpen.

Direct met Groow aan de slag
Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert.Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Implementatiewijze
Coaching
De studenten kunnen aan de hand van de toolkit een proces creëren waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van opleverdoelen, checkpunten en belevingen kunnen de leerlingen worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de leerling.

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.

Vakoverstijgende projecten
De Groow-toolkit past binnen allerlei soorten beroepsonderwijs en verschillende vakken. Groow kan overal gebruikt worden waar wordt ontworpen. Dat kan tijdens een les zijn, maar ook tijdens een project. Ook kunnen binnen een Groow-proces meerdere vakken worden behandeld. Op het Groow-platform zijn een aantal oefenprojecten te vinden.

Direct met Groow aan de slag
Met Groow kunnen professionals hun innovatie-trajecten visueel vormgeven en een goede balans vinden tussen creativiteit en kwaliteit. Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert.Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Groow in jouw organisatie
Groow kan in ieder ontwerpproces ingezet worden. We nemen graag samen de mogelijkheden door om dit binnen jouw organisatie te implementeren. Stuur een e-mail naar groow@studiotast.comen we komen zo snel mogelijk bij je terug.