VOOR WIE IS GROOW?

Middelbaar beroepsonderwijs
We zien een steeds grotere behoefte ontstaan in het MKB en grootbedrijf om multidisciplinair (samen)te werken. De meer klassieke praktische beroepen raken langzaam op de achtergrond, waar de technische en mensgerichte profielen steeds meer de overhand nemen. Om studenten voor te bereiden op deze werk en leeromgevingen bieden we met Groow het proces en werkvormen aan die:

 • Eigenaarschap aanjagen

 • Nieuwsgierigheid prikkelen

 • Aanzet tot samenwerken

 • Kritische houding activeren

 • Probleemoplossend vermogen

Hierdoor ontstaat een T-shaped learner die met de juiste kennis, vaardigheden en houding zich weet te verhouden naar een moderne beroepspraktijk.

Opleiding overstijgend onderwijs
Groow legt de basis voor opleiding overstijgend onderwijs. Door te werken vanuit beroepsgerichte en maatschappelijke vraagstukken ontwerpt iedere student zijn eigen leerproces. Het Groow platform verbindt studenten van verschillende opleidingen, waardoor men van nieuwe vaardigheden leert door samen te doen!

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.
Bekend van EDEX: https://www.edex.nu

Coaching
De studenten ontwerpen aan de hand van de toolkit een proces  waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van oplever doelen, checkpunten en belevingen kunnen de studenten worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de student. Dit kan zowel fysiek als online, zo geef jij de juiste coaching waar je studenten ook zijn!

Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? We vertellen je er graag alles over! Klik op de knop om een kennismakingsgesprek in te plannen.

laten we kennismaken

Hoger beroepsonderwijs
Studenten bereiden zich al lerende voor op een werk en leercontext waarin steeds meer beroep wordt gedaan op eigenaarschap en een proactieve houding. Daar waar klassieke beroepen steeds meer op de achtergrond raken ontwikkelen studenten zich tot multidisciplinaire professionals, die zelf hun eigen beroepen uitvinden. Om studenten voor te bereiden op deze verschillende contexten bieden we met Groow het proces en werkvormen aan die:

 • Eigenaarschap aanjagen

 • Nieuwsgierigheid prikkelen

 • Aanzet tot samenwerken

 • Kritische houding activeren

 • Probleemoplossend vermogen

Hierdoor ontstaat een T-shaped learner die met de juiste kennis, vaardigheden en houding zich weet te verhouden naar een moderne beroepspraktijk.

Opleiding overstijgend onderwijs
Groow legt de basis voor opleiding overstijgend onderwijs. Door te werken vanuit beroepsgerichte en maatschappelijke vraagstukken ontwerpt iedere student zijn eigen leerproces. Het Groow platform verbindt studenten van verschillende opleidingen, waardoor men van nieuwe vaardigheden leert door samen te doen!

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.
Bekend van EDEX: https://www.edex.nu

Coaching
De studenten ontwerpen aan de hand van de toolkit een proces  waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van oplever doelen, checkpunten en belevingen kunnen de studenten worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de student. Dit kan zowel fysiek als online, zo geef jij de juiste coaching waar je studenten ook zijn!

Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? We vertellen je er graag alles over! Klik op de knop om een kennismakingsgesprek in te plannen.

laten we kennismaken

In het hoger onderwijs kan de toolkit zelfstandig gebruikt worden door studenten om een proces te ontwerpen voor een project of vraagstuk. Daarnaast kunnen docenten de toolkit gebruiken om projecten of curricula te ontwerpen.

Direct met Groow aan de slag
Wanneer je de toolkit in ontvangst neemt kun je meteen aan de slag. Aan de hand van de verschillende niveaus kan stapsgewijs kennis worden gemaakt met de Groow-toolkit. Bij niveau 1 ‘Driewieler’ start je met het maken van je eerste proces. Je begint met het neerleggen van de primaire bouwstenen in de toolkit. Je kunt daarbij gebruik maken van de oefenprojecten op het platform of starten met een eigen vraagstuk. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar op het platform. Ook vind je hier een wat uitgebreidere uitleg. Dit kan je helpen om het proces te doorlopen.Belangrijk is dat je leert door te doen. Dit leerproces kun je samen met je leerlingen doorlopen, maar als je het liever eerst zelf eens wilt bekijken kan dat natuurlijk ook. Door steeds meer complexiteit toe te voegen aan het proces, deze meerdere keren te doorlopen en verschillende processen te ontwerpen word jij een Groow-expert.Studio Tast helpt je graag bij dit leerproces. We bieden verschillende trainingen aan om deze stappen te kunnen maken.

Implementatiewijze
Coaching
De studenten kunnen aan de hand van de toolkit een proces creëren waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van opleverdoelen, checkpunten en belevingen kunnen de leerlingen worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de leerling.

Curriculumontwerp
Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het bouwen van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces herleggen en aanpassen.

Vakoverstijgende projecten
De Groow-toolkit past binnen allerlei soorten beroepsonderwijs en verschillende vakken. Groow kan overal gebruikt worden waar wordt ontworpen. Dat kan tijdens een les zijn, maar ook tijdens een project. Ook kunnen binnen een Groow-proces meerdere vakken worden behandeld. Op het Groow-platform zijn een aantal oefenprojecten te vinden.

Voortgezet onderwijs
In het VO ontstaat een behoefte om meer vakoverstijgend te leren. Logisch ook, gezien het feit dat de vervolgopleidingen waar leerlingen zich op voor bereiden ook meer vak/beroepsoverstijgend zijn ingericht. We streven ernaar leerlingen te motiveren om op hun eigen manier te leren. Hierdoor wordt leren meer mensgericht en zijn we minder bezig met leerresultaten en meer met het leerproces.

Projectmatig onderwijs
Creëer samen met het docententeam vakoverstijgende projecten waarin leerlingen worden uitgedaagd kennis en vaardigheden zelf aan te grijpen. Hierdoor verandert de rol van een docent naar een ontwerpend leren coach, die sturing en begeleiding geeft waar nodig. Leerlingen gebruiken de toolkit om alleen of in teams het proces te ontwerpen en bespreekbaar te maken. Vervolgens ontwerpen ze online verder, waar de docent/coach de ontwikkelingen op de voet kan volgen.

Curriculumontwerp
Met Groow is het curriculum een creatief vraagstuk op zich zelf. Docenten gebruiken de toolkit om het ontwerpproces bespreekbaar en tastbaar te maken. Om vervolgens alle onderdelen digitaal te borgen in het platform. Hierdoor ontstaat een duurzaam en mensgericht curriculum.Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? We vertellen je er graag alles over! Klik op de knop om een kennismakingsgesprek in te plannen.

STEAM by Heutink
Het leerproces: denken, doen, delenBij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op. Voor elke STEAM uitdaging is een passend Groow proces ontwikkeld. Leer meer via de onderstaande link: https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM

laten we kennismaken

Primair onderwijs
In het primair onderwijs kunnen leerlingen starten met het kennismaken met Groow. Dit kan al vanaf de onderbouw. De leerkracht gebruikt Groow om een les of project te creëren, alleen of samen met het andere leerkrachten. Leerlingen leren door middel van Groow op een procesmatige manier vraagstukken en opdrachten te doorlopen.

Projectmatig onderwijs
Creëer samen met het docententeam vakoverstijgende projecten waarin leerlingen worden uitgedaagd kennis en vaardigheden zelf aan te grijpen. Hierdoor verandert de rol van een docent naar een ontwerpend leren coach, die sturing en begeleiding geeft waar nodig. Leerlingen gebruiken de toolkit om alleen of in teams het proces te ontwerpen en bespreekbaar te maken. Vervolgens ontwerpen ze online verder, waar de docent/coach de ontwikkelingen op de voet kan volgen.

Curriculumontwerp
Met Groow is het curriculum een creatief vraagstuk op zich zelf. Docenten gebruiken de toolkit om het ontwerpproces bespreekbaar en tastbaar te maken. Om vervolgens alle onderdelen digitaal te borgen in het platform. Hierdoor ontstaat een duurzaam en mensgericht curriculum.Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? We vertellen je er graag alles over! Klik op de knop om een kennismakingsgesprek in te plannen.

STEAM by Heutink
Het leerproces: denken, doen, delenBij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op. Voor elke STEAM uitdaging is een passend Groow proces ontwikkeld. Leer meer via de onderstaande link: https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM

laten we kennismaken

Wetenschappelijk onderwijs
Vind een goede balans tussen creativiteit en kwaliteit met Groow. Studenten gebruiken de toolkit samen of alleen om structuur aan te brengen in hun onderzoeksprojecten. Docenten geven coaching waar nodig, fysiek of online via het platform. Om studenten voor te bereiden op deze verschillende contexten bieden we met Groow het proces en werkvormen aan die:

 • Eigenaarschap aanjagen

 • Nieuwsgierigheid prikkelen

 • Aanzet tot samenwerken

 • Kritische houding activeren

 • Probleemoplossend vermogen

Hierdoor ontstaat een T-shaped learner die met de juiste kennis, vaardigheden en houding zich weet te verhouden naar een moderne beroepspraktijk.

Coaching
De studenten ontwerpen aan de hand van de toolkit een proces  waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van oplever doelen, checkpunten en belevingen kunnen de studenten worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de student. Dit kan zowel fysiek als online, zo geef jij de juiste coaching waar je studenten ook zijn!

Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? We vertellen je er graag alles over! Klik op de knop om een kennismakingsgesprek in te plannen.

laten we kennismaken