LEARNING ON THE MOVE

MULTIDISCIPLINAIR ONDERWIJSPLATFORM

OVER LEARNING ON THE MOVE
Learning On The Move is een onderwijsplatform met focus op samenwerken. Er kan samengewerkt worden aan projecten en in teams van verschillende niveaus. We hopen studenten de kans te kunnen geven om kennis te maken met reflectief leren, samen te werken met andere disciplines en niveaus en te werken aan echte maatschappelijke problemen.
HOE gebruik je lEARNING ON THE MOVE
Heb process bestaat uit de volgende fasen: Observeren, Analyseren, Realiseren en Testen. Dit zorgt ervoor dat je multidisciplinair kan samenwerken, overzicht houdt en goed kan communiceren naar externen. In plaats van het forceren van een vastgezet onderwijsmodel of een steriele leeromgeving achter gesloten deuren, probeert LOTM een ‘bottom-up approach’ en faciliteert het innovatieve docenten en studenten met de tools om te delen, communiceren en reflecteren.
lotm.id.tue.nl
Klant
Jaar
Project type
Geleverde diensten
Partners
TU/e Industrial Design
2016
Platform ontwerp
UI/UX design     Development     Grafisch ontwerp
Fontys    SUMMA college