Product ontwikkeling

Om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het nieuwe onderwijs, wordt nog volop aan het product gewerkt. Er wordt gefocust op het ontwikkelen van een product waar kinderen graag mee werken en ook veel van leren. Na het verbeteren van de lesmethode, kan het product potentieel op een structurele basis worden gebruikt. Het is dan uiteraard belangrijk dat het voor ieder kind uitdagend en interessant blijft. Als dit gerealiseerd wordt, dan kunnen ook leerkrachten gemakkelijk met het product om gaan, zonder verplichte voorkennis en voorbereiding. Tenslotte, wordt er ook uitvoerig gekeken naar de productie van dit product, zodat elke school hier snel mee aan de slag zou kunnen gaan.

mogelijkheden

Op dit moment kunnen bekende liedjes worden geüpload vanaf een digitaal platform, die vervolgens worden verdeeld over de fysieke tegeltjes. Kinderen activeren de geluiden, behorend bij het project waar ze op dat moment zijn. Ze kunnen dan een liedje reconstrueren door alle tegeltjes op de juiste volgorde te leggen. Een opvolgend creatief project kan zijn dat ze zelf geluiden kunnen uploaden, waarna ze spelenderwijs unieke eigen creaties kunnen maken.