Learning on the move

Een samenwerkend leren

Learning On The Move is een onderwijsplatform met focus op samenwerken. Er kan samengewerkt worden aan projecten en in teams van verschillende niveaus. We hopen studenten de kans te kunnen geven om kennis te maken met reflectief leren, samen te werken met andere disciplines en niveaus en te werken aan echte maatschappelijke problemen.

Client

TU/e, Fontys & SUMMA college

Learning on the move in gerbuik

Het proces bestaat uit de volgende fasen: Observeren, Analyseren, Realiseren en Testen. Dit zorgt ervoor dat je multidisciplinair kan samenwerken, overzicht houdt en goed kan communiceren naar externen. In plaats van het forceren van een vastgezet onderwijsmodel of een steriele leeromgeving achter gesloten deuren, probeert LOTM een ‘bottom-up approach’ en faciliteert het innovatieve docenten en studenten met de tools om te delen, communiceren en reflecteren.

GELEVERDE DIENSTEN

Design Research

Grafisch en UI/UX design

Front-end/Back-end development

Wil je meer weten? Of een eigen project starten?

neem contact op