Transformative practices

Interdisciplinair samenwerken

Studio Tast is door professor Hummels van Industrial Design, TU/e gevraagd ondersteuning te bieden bij het onderzoeksproject Transformative Practices. Hier wordt onderzocht hoe werknemers van de provincie Noord-Brabant en haar stakeholders op projectmatige manier beter kunnen samenwerken.

Client

TU/e & Provincie Noord-Brabant

Transformeren van samenwerken

Transformative Practices, d.w.z. projecten die alternatieve maatschappelijke paradigma's verkennen en ondersteunen en gericht zijn op het mogelijk maken van sociaal, ecologisch en economisch duurzame gemeenschappen. Daarvoor ontwerpen en onderzoeken we in interdisciplinaire teams (inclusief burgers) de kwaliteiten van interactieve materialiteit en interactie, die persoonlijke / sociale ethiek en aanverwant gedrag kunnen verhogen (transformeren). Bovendien ontwerpen en onderzoeken we hoe deze nieuwe ontwerpen kunnen worden ontwikkeld met behulp van technologie, op een manier die sociale en paradigmatische transformatie ondersteunen en leiden tot duurzame gemeenschappen.

GELEVERDE DIENSTEN

Product strategy

UI/UX design

Front-End & Back-end development

Wil je meer weten? Of een eigen project starten?

neem contact op