Verhaalblokken

Storytelling in de klas

Verhalen; iedereen leest, hoort of ziet ze (bijna) dagelijks. Kinderen houden ervan om voorgelezen worden, maar ook om zelf verhalen te vertellen. In het onderwijs kun je een verhaal gebruiken als middel om informatie, kennis of vaardigheden over te dragen. Zowel op sociaal-emotioneel niveau als op taalkundig of vakinhoudelijk niveau. Maar hoe laat je kinderen zelf een verhaal vertellen en stimuleer je ze om creatiever te denken? Daarom zijn de Verhaalblokken ontwikkeld.

Client

Bibliotheek Eindhoven

Hoe gebruik je de verhaalblokken?

De verhaalblokken zijn opgedeeld in 4 verschillende categorieën: • Wie (geel): Rond deze persoon moet het verhaal verteld worden, het kan de hoofdpersoon zijn van het verhaal of een personage wat voorbij komt. • Wat (groen): Dit is een object wat voor moet komen in het verhaal. • Waar (blauw): Dit is de locatie waar het verhaal zich (deels) moet afspelen. • Emotie (rood): Wat is de emotie die het verhaal draagt, dit kan verdrietig, romantisch, blij g.z.m.d. zijn. Het is de bedoeling dat kinderen een verhaal gaan vertellen, schrijven of tekenen. Het verhaal moet opgebouwd worden door middel van de Verhaalblokken. Dobbel of kies willekeurig wie, wat en waar. Je kunt het verhaal een extra laag geven door het vierde (emotie) blok erbij te nemen.

GELEVERDE DIENSTEN

Product design

Design research

Illustraties

Productie

Wil je meer weten? Of een eigen project starten?

neem contact op