DESIGN THINKING methode

Design Thinking draait in de basis om procesmatig werken door middel van verschillende tools en activiteiten. Het is geen standaard lineair proces wat in alle projecten hetzelfde is, maar kan flexibel aangepast worden naar de (leer)behoefte van iedere ontwikkel-stap. Met deze methodiek kun je in overzichtelijke, concrete stappen een probleem helder definiëren, concepten en oplossingen ontwikkelen, deze met de gebruikers testen en vervolgens perfectioneren. Dus door te denken als een ontwerper leer je de juiste vragen te stellen en zo tot waardevolle oplossingen te komen. 

Inhoud workshop(s)

Maar hoe breng je dat zelf in de praktijk? Dat ervaar en leer je tijdens onze Design Thinking-workshops & trainingen. We doorlopen de theorie over alle elementen van het proces, maar we gaan vooral leren door te doen! Zo kun je de theorie direct in de praktijk brengen binnen een groot vraagstuk of een specifieke uitdaging. Je leert diverse tools, activiteiten en mindsets kennen waardoor je de vaardigheden ontwikkelt om zelf nieuwe, haalbare oplossingen te bedenken én te realiseren. Enerzijds zijn dit hele praktische vaardigheden op uitvoer-niveau, maar er is zeker ook ruimte voor zachte vaardigheden zoals creatief- en kritisch vermogen, communicatie en samenwerken of probleemoplossend-vermogen. Dit zijn vaardigheden die erg waardevol zijn voor teams die procesmatig werken.

Stuur mij het workshopoverzicht

Leeruitkomst

Na het volgen van de workshop neem je verschillende ervaringen, vaardigheden én praktische tools mee naar huis. Uiteraard bepaalt de lengte van de workshop hoeveel verdieping je hebt kunnen maken. Maar de leeruitkomst is als volgt samen te vatten.
Je leert:
•  de Design Thinking methode in te zetten om haalbare praktijk oplossingen te ontwikkelen
•  processen in stappen onderverdelen en just-in-time activiteiten, informatie en kennis inzetten
•  met verschillende mindsets en perspectieven werken
•  tastbare tools gebruiken, die je in je eigen werkzaamheden kunt implementeren
•  onderzoek te doen naar vraag achter de vraag om tot de essentie van je uitdaging te komen

mogelijkheden

Design Thinking is geschikt voor iedereen die meer ruimte wilt voor creativiteit en flexibiliteit in zijn organisatie. Dat klinkt heel breed, maar het Design Thinking-proces is dan ook op ieder denkbaar project toepasbaar. Onze workshops en trainingen kunnen op verschillende niveau's ingezet worden. Van korte inspiratie lezingen en introductie workshops tot meerdaagse verdiepende implementatie trainingen. Dit is afhankelijk van de (leer)vraag die jouw organisatie heeft. Hiervoor gaan wij graag met jullie in gesprek om een passend advies te kunnen bieden. Er zijn echter een aantal doelgroepen voor wie het in het bijzonder bruikbaar kan zijn, zoals:
•  Projectleiders
•  Innovatie managers
•  Scrum/agile teams
•  Klant/gebruiker gerichte beroepen

Stuur mij het workshopoverzicht