In de praktijk

Door het inzetten van verschillende ontwerpmethodes kunnen we context waarin de vraag zich bevindt schetsen en afbakenen. We gaan verder met het verkennen van de (leer)oplossing door middel van de vier invalshoeken van het Tast model. We kijken daarbij naar didactiek, design, technologie en leerinhoud.
Design: Welk gedrag wil je uitlokken bij de lerenden?
Didactiek: Hoe leren de lerenden?
Inhoud: Wat leren de lerenden?
Technologie: Welke technologie ondersteunt de gekozen leervorm en inhoud?
Hiermee creeëren we inzichten waarmee we het daadwerkelijke ontwerpproces kunnen starten. Deze pagina is een eerste tipje van de sluier; binnenkort zullen we op deze plek het volledige Tast model delen.

Vertel mij nu al meer