Waarom ontwikkelden wij een eigen model?

Studio Tast doorloopt een onderzoek- en ontwerpproces om tot innovatieve oplossing te komen. Wat die oplossing precies is, dat kan aan de start van het proces nog niet worden vastgesteld. Het Tast model biedt een structuur om houvast te hebben gedurende dit uitdagende proces. Veel mensen zijn gewend om houvast te vinden in een eindresultaat en niet in een proces. Maar door het eindresultaat in de beginfase juist los te laten, kunnen we breder gaan kijken naar de centrale vraag. Door het inzetten van verschillende ontwerpmethodes kunnen we de vraag die achter de vraag ligt boven tafel krijgen en zo het einddoel (en dus het eindresultaat) in kaart gaan brengen. Dit zijn essentiële stappen om leeroplossingen te ontwerpen die écht aansluiten bij de behoeftes van de gebruikers én dus waarde toevoegen. En dat is soms iets heel anders dan de oplossing die je in eerste instantie in gedachten had. De structuur en houvast vindt je dus niet in het eindresultaat, maar in het proces er naartoe. Elk uitdaging leidt daardoor tot een ander, passend en verrassend resultaat. Hierbij is de perfect fit tussen de vraag, de behoeftes van de gebruiker en aangereikte leeroplossing geborgd.

In de praktijk

Door het inzetten van verschillende ontwerpmethodes kunnen we context waarin de vraag zich bevindt schetsen en afbakenen. We gaan verder met het verkennen van de (leer)oplossing door middel van de vier invalshoeken van het Tast model. We kijken daarbij naar didactiek, design, technologie en leerinhoud.
Design: Welk gedrag wil je uitlokken bij de lerenden?
Didactiek: Hoe leren de lerenden?
Inhoud: Wat leren de lerenden?
Technologie: Welke technologie ondersteunt de gekozen leervorm en inhoud?
Hiermee creeëren we inzichten waarmee we het daadwerkelijke ontwerpproces kunnen starten. Deze pagina is een eerste tipje van de sluier; binnenkort zullen we op deze plek het volledige Tast model delen.

Vertel mij nu al meer