Geschikt voor alle leeftijden

Unblok is een communicatietool om gedachten, problemen, ideeën en processen tastbaar te maken door middel van storytelling. De houten objecten bestaan uit verschillende categorieën waarmee je eenvoudig een verhaal neerlegt. Zo creëer je samen overzicht van de uitdaging en wat het gemeenschappelijke doel is.

DE KRACHT VAN VISUEEL STORYTELLING

Door middel van visueel storytelling kun je jouw gedachten duidelijk overbrengen en een ander deze laten ervaren. Een verhaal schept overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om inzichten te kaderen en zich er mee te identificeren. Hierdoor kunnen er bewust en onderbouwd keuzes gemaakt worden. Visueel storytelling biedt structuur en context waardoor mensen een verhaal beter kunnen beleven, onthouden en doorvertellen. Ideaal dus om inzichten te krijgen in al je uitdagingen.

UNBLOK VOOR ORGANISATIES

Door de actieve houding dragen alle deelnemers eigenaarschap over het resultaat en heeft iedereen dezelfde definitie ontwikkeld. Dit leidt tot verrassende inzichten op je uitdaging. Bijkomend voordeel is dat misinterpretaties voorkomen worden omdat je samen visueel het proces analyseert en ontleed. Zo wordt samenwerken en communiceren leuker, actiever en effectiever.

UNBLOK VOOR SCHOLEN

Storytelling kan zowel gebruikt worden door docenten(teams) of door leerlingen. Gebruik het als docenten(team) om samen een beeld te krijgen van jullie doelen of gebruik het als een methode om door verbeelding kennis over te brengen aan je leerlingen. Verhalen functioneren namelijk als een hulpmiddel om kennis contextrijk door te geven. Voor leerlingen is het geschikt om overzicht te krijgen van een probleem/uitdaging en zo controle en eigenaarschap te creëren over een project.

Ervaringen van Unblok-gebruikers

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR JOU?

VRAAG EEN DEMO AANSpecificaties & prijzen