Design thinking

Design Thinking is een methode om van abstracte vraagstukken tastbare oplossingen te maken. Door middel van Design Thinking leer je te denken in mogelijkheden. Het biedt verschillende manieren om van een probleem naar een oplossing toe te werken. Dit alles aan de hand van het toepassen van verschillende ontwerp- en onderzoeksmethodes, die je naar behoefte inzet. Door te denken als een ontwerper leer je de juiste vragen te stellen en zo tot waardevolle oplossingen te komen. Design thinking is daardoor uiterst geschikt om zo meer flexibiliteit, "lifelong learning” en eigenaarschap in organisaties en het onderwijs te krijgen.

leren door je lichaam

Embodied learning, oftewel leren door middel van het lichaam, stelt mensen in staat de wereld te laten ontdekken door te doen en hier waarde aan te ontlenen door gebruik te maken van de mogelijkheden van al onze zintuigen. Zo wordt nieuwe informatie (letterlijk) tastbaar. Door dit in onze producten te verwerken wordt iedere leerervaring verrassend en uitdagend en maken wij het mogelijk om iedereen op zijn eigen manier te laten leren.

onze didactische
ontwerp methode

Wij maken leren tastbaar door design thinking en "leren door je lichaam" als basis te gebruiken voor onze productontwikkelingen. Over de jaren heeft dit geresulteerd in onze eigen didactische ontwerpmethode, waarin we didactiek, vakinhoud, design en technologie samenbrengen. Deze methode noemen we het Tast model.

Bekijk hier ons tast model