Ieder mens leert, ervaart en communiceert anders. Met de huidige technologische ontwikkelingen zien wij een belangrijke rol voor ontwerpers in verandering van organisaties en educatie. Aan hen de taak om de brug te slaan tussen bestaande vraagstukken en toekomstige mogelijkheden, zodat de leeromgeving aansluit bij de belevingswereld van huidige en toekomstige generaties in een continue veranderende maatschappij. Om dit voor iedereen mogelijk te maken heb je inspirerende ervaringen nodig die jouw nieuwsgierigheid stimuleren en motiveren om te willen groeien door te doen. De combinatie van design en technologie heeft de potentie om die ervaringen te faciliteren en daarmee het beste uit ieder mens te halen. Want leren gebeurt overal en altijd.

Ben jij ook gepassioneerd over leren en innoveren? Dan delen wij graag kennis en inspiratie met jou.
Let's meet!

Design thinking

Design Thinking is een methode om van abstracte vraagstukken tastbare oplossingen te maken. Door middel van Design Thinking leer je te denken in mogelijkheden. Het biedt verschillende manieren om van een probleem naar een oplossing toe te werken. Dit alles aan de hand van het toepassen van verschillende ontwerp- en onderzoeksmethodes, die je naar behoefte inzet. Door te denken als een ontwerper leer je de juiste vragen te stellen en zo tot waardevolle oplossingen te komen. Design thinking is daardoor uiterst geschikt om zo meer flexibiliteit, "lifelong learning” en eigenaarschap in organisaties en het onderwijs te krijgen.

leren door je lichaam

Embodied learning, oftewel leren door middel van het lichaam, stelt mensen in staat de wereld te laten ontdekken door te doen en hier waarde aan te ontlenen door gebruik te maken van de mogelijkheden van al onze zintuigen. Zo wordt nieuwe informatie (letterlijk) tastbaar. Door dit in onze producten te verwerken wordt iedere leerervaring verrassend en uitdagend en maken wij het mogelijk om iedereen op zijn eigen manier te laten leren.

onze didactische ontwerp methode

Wij maken leren tastbaar door design thinking en "leren door je lichaam" als basis te gebruiken voor onze productontwikkelingen. Over de jaren heeft dit geresulteerd in onze eigen didactische ontwerpmethode, waarin we didactiek, vakinhoud, design en technologie samenbrengen. Deze methode noemen we het Tast model.

Bekijk hier ons tast model